Lene Juhler, Painter

Design School Kolding

BKF – Danish Visual Artists Association

ProKK – Association of Professional Artists and Craftspeople

KKS - Association of Female Artist


 

Selected Exhibitions 2000 – 2019

 

2019 KUNSTHAL VEJLE - VEJLE MANIFEST  Curated Lene Juhler & Britta Egebjerg

2019 THAT WHICH IS NOT SAID - Kirsten Kjær museet, Thy

2019 LANDSBERGER KUNSTAUTOMAT  "small beauties" Curated Gregor Netzer

2019 BETWEEN 8 & 9 IN THE MORNING -  Egebjerg & Juhler KUNSTHAL VEJLE

2019 HARDCORE ABSTRACTION - Curated by Bill Montana, The Orphanage

Gallery- Ohio, U.S.A.

2018 KUNSTHAL VEJLE – co-founder together with Britta Egebjerg; co-owner of Kunsthal Vejle

Opening exhibition with 10 Danish and 10 international artists.

2018 THAT WHICH IS NOT SAID Kunstpakhuset, Ikast - Curated by Lene Bilgrav – Sponsored by Danish Arts Foundation

2017 FROM THE ARCHIVES - Nicolai Art & Design, Kolding

2017 SPACE & FORM Galleri Platz, Nørre Åby

2017 Galleri Korinth, ALONG THE MISTY PATH

2017 March, Kastrupgård Collection, THE BLACK SCHOOL, Funen Printmaking Studio

2016 Brandts 13 THE BLACK SCHOOL, Funen Printmaking Studio - 40th anniversary

2016 Galleri Spor 1, Brande, DEVELOPED with fine art photographer Britta Egebjerg.

2016 Curator – Visual Arts Council -Municipality of Vejle, PRESS ON VEJLE. Vejle Printmaking Studio

2015 August – THE BUS PROJECT, ” Words Create Reality” decoration in bus route 5/7- sponsored by Danish Arts Foundation, Visual Arts Committee

2015 BRYGGEN, Vejle, Project with artist Claus Ejner, text by museum curator Trine Grøne, Museum of Art, Vejle.

2015 March – received the Municipality of Vejle Culture Award, for the exhibition THE VOICE OF THE CHILD

2014 October – Copenhagen, National Parliament, Social Democratic Party parliamentary group room S-90. THE VOICE OF THE CHILD

2014 October – Museum of Art, Vejle, THE VOICE OF THE CHILD - installation in cooperation with social work consultant Sanne Juhler Hansen – Exhibition opened by Minister of Culture, Marianne Jelved.

2014 January - Galleri 8240, THE VOICE OF THE CHILD introductory exhibition to ”Århus Helps”

2014 January - Glostrup Art Association, JOHANNE-CHRISTINE

2014 February, Artist of the Year, Kunstbrænderiet, Vejle – THE SEVEN SORROWS OF THE VIRGIN MARY

2014 July – Grafikgalleriet, Næstved – 10 printmakers from Funen Printmaking Studio

2013 Funen Printmaking Studio, group exhibition

2013 THE BUS PROJECT, Croquis sketching on bus route nr. 4 – sponsored by Danish Arts Foundation, Visual Arts Committee

2013 LOFTET – Visual Arts Council – Municipality of Vejle

2013 August, Slesvig, Germany, ARTIST EXCHANGE

2012 Museum of Art, Vejle, solo exhibition, JOHANNE-CHRISTINE

 

2012 Social Design ”THE VOICE OF THE CHILD, travelling exhibition

 

2008 Solo exhibition, BE Gallery, Nagoya, Japan

2008 Awarded 6 weeks tutorial/residency with Professor Nishimura, Nagoya University of the Arts, Japan

Galleri Solvognen, Fyns Hoved

Marginal, Vejle

Gallery Jagd. Lucca, Italy

Art Copenhagen with Galleri Epoke

Skovhuset, Værløse

Great Art Harmony, juried exhibition, Nakano, Japan

Gravkloster, Schleswig, Germany

KS Tirstrup (Artists’ Summer Exhibition - juried)

KP Århus (Artists’ Easter Exhibition - juried)

 

Foundations and Grants

Toyota Foundation (6 weeks residency at Nagoya University of the Arts, Japan)

Tuborg Foundation, Idea Grant.

Knud Højgaard’s Foundation travel grant (completion of Johanne-Christine exhibition in Rome)

VAF Foundation, Art exhibition ”The Voice of the Child”

Bodil and Jørgen Munch - Christensen’s culture grant for Johanne-Christine exhibition

 

Represented in Collections

Museum of Art, Municipality of Vejle

Danish Foreign Ministry

 

Companies, regions/provinces and municipalities

2015 The Bus Project, sponsored by the Danish Arts Foundation, Visual Arts Committee. I participated with the project ”Words create reality”.

2013 The Bus Project, sponsored by the Danish Arts Foundation, Visual Arts Committee. I participated with the project: ”What happens when an academic drawing discipline – croquis – is moved out of the space it normally is found in, the space within which it is well defined? What happens if it is moved into a city bus?”

2012 Artistic coordinator of ”belief and creativity as psychological resource” in cooperation with hospital chaplain and parish priest Preben Kok, ”Confessional” DR2 TV.


 

2016 - Futurist Henrik Hovgaard, Future Navigator:

It is always exciting to see how trends of the present are intepreted and practiced. One of the big trends I see as a futurist is ”co-creation”, which is about creating better collective results through cooperation and involvement. This trend is seen in industry, for example in the development of new cars, with help from the biggest fans, or in the discovery of new possibilities through the sharing of data from around the world. The painter, Lene Juhler, and fine art photographer, Britta Egebjerg, work with their own version of co-creation, and it is always a pleasure to see and hear about how new artworks come to life, not least art that reflects the times we live in.

 

 

Billedkunstner Lene Juhler

Designskolen Kolding

BKF – Billedkunstnernes Forbund

ProKK – Foreningen af Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere

KKS - Kvindelige kunstneres samfund.

Kunstdk.dk – Statens Kunstråds digitale arkiv

 

Udvalgte udstillinger 2019-2000

2019 HARDCORE ABSTRACTION - Curated by Bill Montana, The Orphanage Gallery- Ohio

2018 VEJLE KUNSTHAL - medstifter og medejer af Vejle Kunsthal 

Åbningsudstilling 10 danske og 10 internationale kunstnere.

2018 DET DER IKKE BLIVER SAGT Kunstpakhuset Ikast - kurateret af Lene Bilgrav-Støttet af Statens Kunstfond

2017 FRA ARKIVET - Nicolai Kunst & Design, Kolding

2017 RUM & FORM Galleri Platz, Nr.åby

2017 Galleri Korinth, "At vandre på tågestier""Along The misty path"

2017 Marts Kastrupgård samlingen DEN SORTE SKOLE, Fyns Grafiske Værksted

2016 Brandts 13 DEN SORTE SKOLE  Fyns grafiske værksteds 40 år jubilæum

2016 Galleri Spor 1 Brande, FREMKALDT med Kunstfotograf Britta Egebjerg.

2016 Kurator-Billedkunstrådet Vejle,TRYK PÅ VEJLE. Grafisk Værksted Vejle

2015 August – THE BUS PROJECT, ” Ord skaber virkelighed” udsmykning i Busrute 5/7- støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

2015 BRYGGEN projektm. Kunstner Claus Ejner med tekst af museumskurator Trine Grøne, Kunstmuseet.

2015 Marts – modtog Vejle kulturpris for kunstudstillingen ”BARNETS STEMME

2014 Oktober –  Kbh. Folketinget Socialdemokraternes gruppeværelse S-90. ”BARNETS STEMME

2014 Oktober -  Vejle Kunstmuseum, ”BARNETS STEMME” installationsudstilling i samarbejde med Socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen – med åbning af Kulturminister Marianne Jelved.

2014 Januar -  Galleri 8240, ”BARNETS STEMME” optaktsudstilling til ”Århus hjælper”

2014 Januar - Glostrup Kunstforening  JOHANNE-CHRISTINE

2014 februar årets kunstner Kunstbrænderiet – JOMFRU MARIAS 7 SMERTER

2014 Juli – Grafikgalleriet, Næstved – 10 grafikere fra Fyns Grafiske Værksted

2013 Fyns Grafiske værksted, fællesudstilling

2013 THE BUS PROJECT, Croquis tegning i Busrute 4 – støttet af Statens Kunstråds   Billedkunstudvalg

2013 LOFTET – Billedkunstrådet Vejle Kommune

2013 August, Slesvig by UDVEKSLING AF KUNSTNERE

2012 Vejle Kunstmuseum, separatudstillingen JOHANNE-CHRISTINE

2012 Socialt Design ”BARNETS STEMME”, vandreudstilling

2008 Separatudstilling Galleri BE, Nagoya, Japan

2008 Udvalgt til 6 ugers ophold hos professor Nishimura, Nagoya Univercity of Art,Japan 

Galleri Solvognen, Fyns Hoved

Marginal, Vejle

Galleri v. Jagd. Lucca Italien.

Art Copenhagen v. Galleri Epoke                                                      

Skovhuset, Værløse

Great Art Harmony, cens. Nakano Japan

Gravkloster Schleswig

KS Tirstrup

KP Århus

 

Fonde

Toyota fonden (6 ugers ophold på Nagoya Univercity of Art, Japan)

Tuborgs Ide legat.

Knud Højgaards fond rejselegat (færdiggørelse af udstillingen Johanne-Christine i Rom)

VAF fonden, Kunstudstillingen Barnets stemme

Bodil og Jørgen Munch - Christensens Kulturlegat for udstillingen Johanne-Christine

Repræsenteret

Vejle Kunstmuseum

Udenrigsministeriet

Virksomheder, Amter og Kommuner

2015 The Bus Project, støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Jeg deltager med projektet ”ord skaber virkelighed”.

2013 The Bus Project, støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Jeg deltager med projektet : Hvad sker der, når en akademisk tegnedisciplin – croquis flyttes ud af det rum, det plejer at være i, det rum hvor det er klart og defineret. Hvad sker der når det flyttes ud i en Bybus?.

2012 Kunstnerisk tilrettelægger af ”tro og kreativitet som psykisk ressource” i samarbejde med sygehuspræst og sognepræst Preben Kok Skriftestolen DR2.

 

2016 Fremtidsforsker Henrik Hovgaard Future Navigator:

Det er altid spændende at se hvorledes en bevægelse i tiden bliver fortolket og benyttet i praksis. En af de store bevægelser jeg ser som fremtidsforsker er, CoCreation. Der handler om at der kommer bedre ting ud af at samarbejde og involvere andre mennesker i at samskabe.

Denne trend ses både i industrien f.eks. i udviklingen af nye biler vha. af de største fans, til at finde nye miner igennem undersøgelse af data lagt ud til hele verden.

Billedkunstner Lene Juhler og Kunstfotograf Britta Egebjerg arbejder med deres egen udgave af

CoCreation og det er altid en fornøjelse at se og høre om, hvordan et nyt kunstværk kommer til live-specielt når det følger tidsånden.

 

Overinspektør Nina Damsgaard Vejle Kunstmuseum:

I foråret 2012 viste Vejle Kunstmuseum udstillingen ” Johanne – Christine”. I en række malerier viste Lene Juhler sin unge veninde Christine klædt i den gamle, afdøde Johannes fine natskjorte.

Johanne – Christine var hovedperson i en række forskellige sammenhænge og stemninger, som blev understreget af Lene Juhlers stilfærdige – men særdeles virkningsfulde – udtryksform. Udstillingsrummet oplevedes tyst og næsten sakralt, og museumsgæsterne blev meget påvirkede af oplevelse